sahne perdesi sahne perdesi
sahne perdesi sahne perdesi
sahne perdesi sahne perdesi
sahne perdesi

Sahne perdesi kullanım alanları:
Oteller, okullar, tiyatrolar, sinemalar, oditoryum, hastaneler, belediyeler, TV stüdyoları, askeri birlikler, fuar merkezleri gözteri merkezleri, opera salonları ve liste dahada genişletilebilir

Projeksiyon perdesinin kullanım alanları:
Evler
İşyerleri
Brifing salonları
Eğlence merkezleri
Eğitim merkezleri
Okullar, dershaneler, sürücü kursları vb.